Search All 2021 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 17:00 Simple Augmentation Goes a Long Way: ADRL for DNN Quantization
Lin Ning · Guoyang Chen · Weifeng Zhang · Xipeng Shen
Poster
Thu 9:00 BSQ: Exploring Bit-Level Sparsity for Mixed-Precision Neural Network Quantization
Huanrui Yang · Lin Duan · Yiran Chen · Hai Li
Poster
Wed 1:00 BRECQ: Pushing the Limit of Post-Training Quantization by Block Reconstruction
Yuhang Li · Ruihao Gong · Xu Tan · Yang Yang · Peng Hu · Qi Zhang · fengwei yu · Wei Wang · Shi Gu