Filter by Keyword:

6 Results

Poster
Mon 17:00 Learning A Minimax Optimizer: A Pilot Study
Jiayi Shen, Xiaohan Chen, Howard Heaton, Tianlong Chen, Jialin Liu, Wotao Yin, Zhangyang Wang
Poster
Mon 17:00 Robust Curriculum Learning: from clean label detection to noisy label self-correction
Tianyi Zhou, Shengjie Wang, Jeff Bilmes
Poster
Wed 1:00 Dance Revolution: Long-Term Dance Generation with Music via Curriculum Learning
Ruozi Huang, Huang Hu, Wei Wu, Kei Sawada, Mi Zhang, Daxin Jiang
Poster
Wed 17:00 Adaptive Procedural Task Generation for Hard-Exploration Problems
Kuan Fang, Yuke Zhu, Silvio Savarese, Li Fei-Fei
Oral
Thu 11:30 When Do Curricula Work?
Xiaoxia (Shirley) Wu, Ethan Dyer, Behnam Neyshabur
Poster
Thu 17:00 When Do Curricula Work?
Xiaoxia (Shirley) Wu, Ethan Dyer, Behnam Neyshabur