Search All 2021 Events
 

13 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Spotlight
Thu 3:35 Quantifying Differences in Reward Functions
Adam Gleave · Michael Dennis · Shane Legg · Stuart Russell · Jan Leike
Poster
Tue 9:00 Quantifying Differences in Reward Functions
Adam Gleave · Michael Dennis · Shane Legg · Stuart Russell · Jan Leike
Poster
Thu 1:00 Learning What To Do by Simulating the Past
David Lindner · Rohin Shah · Pieter Abbeel · Anca Dragan
Poster
Thu 17:00 Adapting to Reward Progressivity via Spectral Reinforcement Learning
Michael Dann · John Thangarajah
Poster
Mon 1:00 Solving Compositional Reinforcement Learning Problems via Task Reduction
Yunfei Li · Yilin Wu · Huazhe Xu · Xiaolong Wang · Yi Wu
Workshop
Fri 9:00 Contributed Talk #2: Reward and Optimality Empowerments: Information-Theoretic Measures for Task Complexity in Deep Reinforcement Learning
Hiroki Furuta · Tatsuya Matsushima · Tadashi Kozuno · Yutaka Matsuo · Sergey Levine · Ofir Nachum · Shixiang Gu
Poster
Wed 1:00 Discovering Diverse Multi-Agent Strategic Behavior via Reward Randomization
Zhenggang Tang · Chao Yu · Boyuan Chen · Huazhe Xu · Xiaolong Wang · Fei Fang · Simon Du · Yu Wang · Yi Wu
Spotlight
Tue 5:08 Mutual Information State Intrinsic Control
Rui Zhao · Yang Gao · Pieter Abbeel · Volker Tresp · Wei Xu
Poster
Thu 1:00 Balancing Constraints and Rewards with Meta-Gradient D4PG
Dan A. Calian · Daniel J Mankowitz · Tom Zahavy · Zhongwen Xu · Junhyuk Oh · Nir Levine · Timothy A Mann
Poster
Mon 1:00 Mutual Information State Intrinsic Control
Rui Zhao · Yang Gao · Pieter Abbeel · Volker Tresp · Wei Xu
Poster
Mon 9:00 Plan-Based Relaxed Reward Shaping for Goal-Directed Tasks
Ingmar Schubert · Ozgur Oguz · Marc Toussaint
Spotlight
Wed 21:35 Regularized Inverse Reinforcement Learning
Wonseok Jeon · Chen-Yang Su · Paul Barde · Thang Doan · Derek Nowrouzezahrai · Joelle Pineau