Search All 2021 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 1:00 Optimal Conversion of Conventional Artificial Neural Networks to Spiking Neural Networks
Shikuang Deng · Shi Gu
Poster
Mon 17:00 When does preconditioning help or hurt generalization?
Shun-ichi Amari · Jimmy Ba · Roger Grosse · Xuechen Li · Atsushi Nitanda · Taiji Suzuki · Denny Wu · Ji Xu
Poster
Wed 1:00 BRECQ: Pushing the Limit of Post-Training Quantization by Block Reconstruction
Yuhang Li · Ruihao Gong · Xu Tan · Yang Yang · Peng Hu · Qi Zhang · fengwei yu · Wei Wang · Shi Gu