Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 2:30 Visual Representation Learning over Latent Domains
Lucas Deecke · Timothy Hospedales · Hakan Bilen
Poster
Mon 18:30 Decoupled Adaptation for Cross-Domain Object Detection
Junguang Jiang · baixu chen · Jianmin Wang · Mingsheng Long
Oral
Tue 1:15 Non-Transferable Learning: A New Approach for Model Ownership Verification and Applicability Authorization
Lixu Wang · Shichao Xu · Ruiqi Xu · Xiao Wang · Qi Zhu
Poster
Wed 10:30 Non-Transferable Learning: A New Approach for Model Ownership Verification and Applicability Authorization
Lixu Wang · Shichao Xu · Ruiqi Xu · Xiao Wang · Qi Zhu